network_hero_new

Požadavky na síť Clevertouch

Účelem této stránky je rychle pomoci správcům IT porozumět základním síťovým požadavkům (IP a porty) pro každou ze služeb Clevertouch.

Doufáme, že pomocí níže uvedených informací pomůžeme s úspěšnou integrací produktů Clevertouch do zákaznických sítí.

Služba aktualizace OTA (Over-The-Air)

 • ota.clevertouch.com & ota2.clevertouch.com
 • IP serveru: 134.213.213.174 & 54.203.29.115
 • TCP port: 80 (HTTP)


Server NTP používaný ve všech operačních systémech Clevertouch LUX k udržení synchronizovaného času

 • Název hostitele serveru: 2.android.pool.ntp.org
 • Port UDP: 123 (NTP)


Chytré zprávy

Zajistěte, aby byl povolen přístup na portech 80 (http) a 443 (https) pro připojení k:

87,106,215,81

www.sedaolive.com
live.sedaolive.com


Cleverstore

Aplikace Cleverstore se k našim serverům připojuje přes port 443 (standardní https); Analytické balíčky NewRelic a Google Analytics používají 443 (https) a 80 (http) (ale ty nejsou pro fungování Cleverstore zásadní)

Hostitelé Cleverstore:

 • prod.sahara-admin.appcarousel.com
 • sahara-stage-public.s3.amazonaws.com
 • Porty: 80 (HTTP) a 443 (HTTPS)

Adresy URL na seznam povolených, pokud jsou upřednostňovány před výše uvedenými hostiteli:

https://prod.sahara-admin.appcarousel.com/api/v1/export-products

https://prod.sahara-admin.appcarousel.com/api/v1/export-categories

https://sahara-stage-public.s3.amazonaws.com


Služba a aplikace EShare/Clevershare

Důležitá poznámka : EShare/Clevershare musí být nejprve aktivován, než umožní klientům připojit se a používat funkce sdílení obsahu.

Aktivační server pro službu Eshare/Clevershare:

 • TCP port: 8001
 • DNS: h1.ee-share.com
 • IP: 74,207,254,152

Clevertouch (se spuštěným serverem/přijímačem EShare/Clevershare) a klient, na kterém je spuštěna aplikace EShare/Clevershare, musí být ve stejné podsíti jako ostatní, níže jsou síťové porty, které EShare/Clevershare používá ke komunikaci v síti LAN.

Porty TCP:

 • 51010 - Port pro příjem URL videa
 • 52020 - Dotykový port přenosu signálu
 • 51030 - Port video streamu
 • 51040 - Protokol handshake port
 • 8121 - Řídicí informační port

UDP porty:

 • 48689 - Port pro zjišťování/vyhledávání zařízení


Služba Clevertouch Airplay/iMirror

Služba Airplay, která je součástí všech Series by Clevertouch, je implementací Airplay jiných výrobců než Apple, nefunguje v síti úplně stejně jako Apple TV, používá různé TCP porty, ty jsou uvedeny výše, používá mDNS pro účely zjišťování Airplay (port je uveden níže). Zkontrolujte, zda je v síti/přístupovém bodu/bezdrátovém ovladači (je -li k dispozici) povolen mDNS.

UDP porty:

 • 5353 (mDNS bude vysílat Airplay)


Důležité poznámky:

1. Naše implementace Airplay nemá schopnost peer-to-peer, která umožňuje (později) objevování Apple TV pomocí Bluetooth.

2. Bezdrátová infrastruktura musí mít také zapnutou službu vysílání.

3. Pokud je to možné, doporučujeme připojit Clevertouch pomocí ethernetu, abyste se pokusili zajistit stabilitu EShare/Clevershare a Airplay.


Jak otestovat a potvrdit, že služba Clevertouch Airplay vysílá v pořádku:

1. Pomocí klienta iPhone/OS X/Windows nastavte hotspot.

2. Připojte Clevertouch k hotspotu.

3. Na zařízení iOS, např. IPhone/iPad, použijte Control Center a klepněte na Airplay Mirroring.

4. Měli byste vidět zařízení s předponou „EShare“.

5. Pokud se zobrazuje „EShare“, pak to dokazuje, že Clevertouch vysílá službu Airplay.

6. Stisknutím vysílacího zařízení EShare zrcadlíte zařízení iOS na Clevertouch


Clevershare 2. generace služeb a aplikací

Důležitá poznámka : Bez ohledu na to, jaký software nebo hardware (hardwarový klíč) Clevershare 2. generace používáte, nejprve by měla být aktivována aplikace přijímače Clevershare 2 na Clevertouch.

Požadavek na aktivaci sítě:

1. TCP port: 80 a 443

2. DNS : linkmsg.seewo.com/seewo-link/api/v1/register

3. IP : Přístup pomocí DNS


Poznámka: Pokud se aktivace nezdaří, můžete prostřednictvím prohlížeče Clevertouch zadat https://linkmsg.seewo.com/seewo-link/api/v1/register a zkontrolovat a otestovat, zda síťové připojení mezi Clevertouch a aktivačním serverem je v pořádku

Důležitá poznámka : Softwarové a hardwarové řešení používá stejné porty. A softwarové řešení potřebuje IFP a klientské zařízení ve stejné síti LAN.

Porty TCP

 • 7385
 • 29736
 • 2067
 • 39458


Výše uvedené 4 porty se používají jako protokoly handshake a řídící signální porty jeden po druhém, pokud jsou k dispozici. Video stream, airplay a dotykový signál jsou přenášeny dynamickými porty.

NEJLEPŠÍ TIP: Výše uvedené porty lze vyzkoušet, pokud jsou otevřené nebo nepoužívají prostřednictvím „telnetu? příkaz na PC nebo jiném nástroji pro testování síťových portů.


MDM

Pro síťové požadavky je třeba vzít v úvahu dvě oblasti: -

 • Strana prohlížeče = webový portál MDM, se kterým agentská strana komunikuje.
 • Clevertouch LUX (Android) Agent Side = Služba běžící na modulu Clevertouch Android, který komunikuje se stranou prohlížeče.


Strana prohlížeče:

1. MDM Application Server: https://clevertouch.glbth.com - Pokud je to možné, doporučujeme přidat na seznam povolených https: //*.glbth.com (port: 443 a dynamická IP)

2. Řešení polohy pomocí služby IP: https://pro.ip-api.com

3. Otevřete mapu ulic : https: //*.tile.openstreetmap.org

4. Online chat: https://static-v.tawk.to

5. Servery protokolů streamování: Webrtc přes UDP *.glbth.com (port: 443 a dynamická IP)


Strana agenta Clevertouch LUX (Android):

1. MDM Application Server: https: //clevertouch.glbth.com - Pokud je to možné, doporučujeme přidat na seznam povolených stránek https: //*.glbth.com (port: 443 a dynamická IP)

2. Servery protokolů streamování: https: //*.glbth.com (port: 443 a dynamická IP)

3. Systém oznámení push:

 • Primární: Port 443 na clevertouch.glbth.com nebo nejlépe *.glbth.com
 • Sekundární: Pokud primární chyba selže nebo je příliš pomalá, používá Google Firebase Cloud Messaging (FCM), pro úplnost nastavení si prosím přečtěte následující a povolte, aby tři porty buď pro všechny veřejné IP byly pouze rozsahy Google ASN, jak je uvedeno níže.
 • Porty k otevření jsou: 5228, 5229 a 5230. GCM obvykle používá pouze 5228, ale někdy používá 5229 a 5230.
 • Google ASN:
 • 104.132.0.0/23
 • 104.132.11.0/24
 • 104.132.141.0/24
 • 104,132,34,0/24
 • 104,132,5.0/24
 • 104,132,51,0/24
 • 104.132.7.0/24
 • 104,132,8,0/24
 • 104,133,0,0/24
 • 104.133.2.0/23


RYS

Zajistěte, aby brána firewall umožňovala přístup na následující webové stránky:

 • auto.saharasupport.com
 • registrace.saharasupport.com
 • Porty: 80 (HTTP) a 443 (HTTPS)


Upravte požadavky na síť pro Clevertouch Pro

Montage URL podpory: https://support.displaynote.com/hc/en-us

Montage bude potřebovat následující porty, aby mohl přijímat příchozí připojení TCP: 80, 443, 8080, 7000, 7100, 47000

Montáž bude také potřebovat otevřené porty UDP: 3478, 3479, 5349, 5350, 49152-65535

READY TO BUY? arrow