learn at home – Education |

KS2 - angličtina - zprávy z novin


Nápady na další období:

  • Vyhledejte si novinku, pro kterou chcete vytvořit zprávu. Rozhovor s lidmi ve vašem domě nebo prostřednictvím telefonu o jejich názorech nebo svědeckých výpovědích.

  • Vytvořte koncept každé části svého příběhu - nadpis a orientace musí být obzvláště účinné, protože potřebují upoutat pozornost čtenáře.

  • Pište své zprávy na proužky papíru a modelujte sloupky novin. Snadno se upravuje, stříhá a drží se na větší ploše při plánování rozvržení.


Předmět: Angličtina

Doporučená věková skupina - 8 - 11 KS2

Téma: Noviny

READY TO BUY? arrow