background image

Garanti

1. Produkter, der er dækket af vores garanti

 • Plus-serien – Alle versioner
 • Pro-serien – Alle versioner
 • V-serien

Alle Clevertouch-modeller leveres med en femårig garanti, der gælder fra købsdatoen. Garantikravet
er support på stedet og giver brugeren ret til udskiftning og reparation af defekte dele.
Opfyldelsen af garantikravet skal ikke forårsage en forlængelse eller en genstart af
garantiperioden.

Alt Clevertouch-tilbehør er dækket af en 12 måneders RTB-garanti (retur til base). Dette inkluderer:

 • Pc-moduler – bemærk, at kun pc-hardware er dækket
 • NFC-penbakkemodul
 • Clevercable
 • Clevershare
 • Wifi-adapter (V-serien)
 • Fjernbetjeninger
 • EMR-penne (kun kapacitive og E-CAP-paneler)


2. Udelukkelser

Garantien gælder ikke skade, for hvilken Clevertouch ikke kan bære ansvar, og som inkluderer, men ikke er begrænset til, følgende:

 1. Forkert brug, mekanisk skade (f.eks. ridser, tryk eller brudpunkter), forkert opbevaring eller rengøring og vedligeholdelse, ligesom den ikke dækker omkostningerne i forbindelse med eventuel modifikation eller justering, som kan være nødvendig for at tilpasse produktet for at opfylde eventuelle lokale tekniske standarder eller sikkerhedsstandarder.
 2. Tilslutning af eller brug af produktet til et andet formål end det, det er beregnet til, og ikke-overholdelse af Clevertouchs betjenings- og installationsinstruktioner eller de gyldige tekniske og sikkerhedsrelevante bestemmelser eller standarder i det land, hvor produktet anvendes.
 3. Ikke-overholdelse af Clevertouchs instruktioner vedrørende pleje og vedligeholdelse.
 4. Permanent – og delvis – visning af faste billeder (typisk skærmskade, som er såkaldt indbrændingseffekter som f.eks. at billedet fastholdes eller hænger fast).
 5. Driftsforhold, der overskrider normal kontor- eller hjemmebrug (f.eks. betjening på tilrøgede eller støvede steder eller ved ekstraordinære rumtemperaturer og under UV-/IR-stråling). Separate driftsforhold er specificeret af Clevertouch for visse produkter, hvis det er nødvendigt;
 6. Separate driftsforhold er specificeret af Clevertouch for visse produkter, hvis det er nødvendigt.
 7. Naturkatastrofe, brand, oversvømmelse, kemisk eller biologisk eksponering, krigshandlinger, voldelige handlinger eller tilsvarende hændelser.
 8. Defekter forårsaget af et produkt, der ikke er fra Clevertouch, som tilsluttes eller anvendes i forbindelse med produktet.
 9. Modificeringen af produktet af personer, der ikke er autoriserede af Clevertouch.
 10. Tilbehørsdele, som f.eks. æsker, emballage, batterier eller andre forbrugsvarer, som anvendes i forbindelse med produktet, og som skal udskiftes som forventet, er ikke dækket af garantien.
 11. Pixelfejl er uundgåelige i LED-teknologien. De udgør kun en fejl i henhold til denne garanti, hvis de afviger fra specifikationen fra produktets producent eller selve LCD-panelet.
 12. Produkter, hvis serienumre er blevet modificeret, fjernet eller gjort ulæselige, er udelukket fra garantien.

Garantibehandling

Garantikrav håndteres af Clevertouchs supportteam. Kontakt https://support.clevertouch.com for yderligere oplysninger. Du vil blive bedt om at angive nogle få grundlæggende oplysninger som f.eks. dine kontaktoplysninger, serienummeret på skærmen og en god beskrivelse af fejlen. For at hjælpe vores supportagenter med at analyse dine anmodninger mere effektivt kan du også indsende billeder eller en video for at hjælpe din sag. Når din supportanmodning er blevet modtaget, bliver den behandlet hurtigt, og du vil modtage et supportnummer relateret til din fejl. Bemærk, at dette supportnummer skal anvendes/citeres i forbindelse med enhver korrespondance vedrørende dine service- og supportkrav.


3. Softwareoperativsystemer

 • Garantien gælder for den aktuelle version af softwareoperativsystemet, der er angivet på tidspunktet for købet.
 • Vi kan ikke garantere brugen af produktet, hvis operativsystemer fra tredjepart opdateres. Vi vil bestræbe os på at understøtte alle de seneste opdateringer, når det er muligt.
 • Dette vil også gælde for softwarepakker, der er inkluderet med produktet.


4. Utilsigtet skade

 • Vi kan ikke dække utilsigtet skade, da dette er uden for producentens kontrol. Der bør tegnes en forsikring med tredjepart for at dække denne eventualitet.
 • Clevertouch-sortimentet af skærme er blevet designet til brug i barske miljøer med forstærket sikkerhedsglas (Capacitive Touch ikke inkluderet) med rammer og bagpanel i metal/aluminium. I relativt støvede miljøer skal alle IR-produkters berøringsrammer rengøres regelmæssigt, så de kan fortsætte med at yde som designet.
 • Produktet er blevet designet med kølingsteknologi uden ventilator for at reducere indtrængning af støv og snavs.


5. Død ved ankomst (Dead on Arrival, DOA) 

Alle helt nye enheder har en tredive (30) dages "død ved ankomst"-garantipolitik, der er gyldig fra
fakturadatoen. En ny erstatningsenhed vil blive leveret, hvis enheden findes at være ikke-operationel
inden for tredive (30) dage fra faktura, og fragt vil blive dækket begge veje


Vigtig terminologi

 • **LCD-panelmodul – består af et LCD-panel, TCON-plade og komplet baggrundslysmodul.
ER DU KLAR TIL AT KØBE? arrow