Room booking illustration

Rumsboknings-system

SedaoLive rumsbokningspanel innebär ett enklare sätt att hantera rumsbokningar.

Rumsboknings består av 10" touchpanel med möjlighet att hantera rum från Exchange och Outlook, tydlig ljusindikator som visar om rummet är ledigt eller upptaget.

Detta rumsboknings-system integreras enkelt med din Clevertouch och hanteras centralt genom ett SedaoLive-konto som är gratis att använda med din Clevertouch.

Rumsbokningspanelen bygger på SedaoLive, vilket gör att panelen kan spela upp de informationsbilder man publicerar via Sedaos molnkonto. Helt utan löpande kostnader, allt ingår i priset redan från början.

Enkel installation

Du kommer snabbt igång med din rumsbokning.

  1. Placera rumsbokningspanelen utanför rummet som ska vara bokningsbart
  2. Anslut rumsbokningspanelen till internet
  3. Anslut rumsbokningspanelen till SedaoLive-konto
  4. Klart!

 

Kraftfulla funktioner

Bokningar av rummet kan göras direkt via bokningsdisplayen där du även ser om det är ledigt eller upptaget och hur länge. 

Intergrera med Exchange och Outlook och gör boknignar tillgängliga för alla kollegor. 

Funktioner

Centralt
administrerad plattform

Bokning via
MS Exchange &
Outlook 365

Bokning via display
på plats

Anpassningsbar för varumärke eller besökare

Power over Ethernet

Tillgänglighetsstatus
- grön tillgänglig
och röd upptaget

Uppdaterad status om mötet slutar tidigare

Skicka snabbmeddelanden till displayer eller spela upp valfritt innehåll