Förbättra detaljhandeln genom digital AV

AV-lösningar från Clevertouch höjer dina kundupplevelser. Nå ut med produktutbud och viktiga meddelanden genom våra interaktiva displayprodukter och allt-i-ett-ekosystem.

Digital skyltning & Wayfinding

Engagerande butiksupplevelser

Clevertouch digitala skyltningslösningar är utformade för att göra hanteringen och visningen av information enkel på digitala skärmar, vilket hjälper till att marknadsföra budskap och visa erbjudanden.

Våra wayfinding-skärmar (vägvisning) erbjuder en smart och bekväm lösning för att hjälpa kunderna att hitta i lokalen. Våra populära CM-skärmar i storformat presenterar ert varumärke både kraftfullt och effektivt.


Visa Digital skyltning         Visa Wayfinding

Large Format Digital Displays

Digital Showcases for Retail

Communication is vital to developing brand awareness. Our digital product displays are a great replacement for static POS displays, drawing in customers to learn, experience, and understand your products. Our screens are specially designed for continuous use to maximise longevity and image quality. Clevertouch large format digital signage solutions have a huge range of retail applications from grocery stores to shopping malls, from digital displays to interactive touchscreens.


View Digital Signage Solutions

Interactive Touch Screens

Engage and inspire

Interactive and touch screen digital displays have a wide variety of retail applications including catalogue and ordering systems, product guides, and customer information. Reduce reliance on staff time, increase customer engagement and increase efficiency simultaneously.


See the Interactive Displays

Media Rich Product Displays

Product displays that excite

Create exciting, stimulating interfaces that stand out and command attention with a Clevertouch Media player. From storefronts, that delight, product displays that excite, and eye-catching visuals that are unforgettable, retail AV is an opportunity to show your products in their very best light.

The Pico Mini provides powerful digital customer information from the world's smallest digital media player. We also stock the Pro-V4 for versatile and powerful digital signage. Include videos, images, and product options with ease to convey important information to customers, increase product knowledge and ultimately increase sales.


See the Media Players

Multimedia Marketing

Limitless Marketing Freedom

Multimedia marketing enables retail brands to instantly share information, highlight hero products and develop augmented brand awareness. From moving banners to product video showcases and in-store digital signage to interactive product displays, AV brings retail promotions into the digital age.

Visual displays are engaging and inspire your customers to buy into your brand. Interactive digital touchpoints are a powerful way to market your products, from in-store experiences to digital marketing communications, interactive ordering systems, virtual dressing rooms and online catalogues.


Find out more

Clevertouch Live

Instant Control for Seamless Communications

ClevertouchLive offers optimal streamlined site management, enabling communications, marketing displays, and digital signage to be controlled instantly and remotely, with a single platform login. CleverShare connects up to 50 devices for team collaborations, and CleverMessage supports display synchronisation to communicate important announcements, safety protocols, and emergency information, instantly.

Bespoke templates adapt your multimedia messaging to communicate your unique branding, and your marketing team can harness dynamic media and display text, video, or images all from a central control point.


Find out about Clevertouch Live

REDO ATT KÖPA?arrow