learn at home – Education |

Dobling og halvering

KS1 - Maths - Double and Halve

Læringsintensjon:

Å lære å doble og halvere fakta opp til 20


Topp tips:

  • Øv på å synge like tall og oddetall, gå opp til 20 og tilbake, og deretter opp til 100 og tilbake.

  • Tell i 2s på fingrene og forhold fakta om tidstabeller, for eksempel bruk 6 fingre til å telle 6 x 2 eller hold fingrene opp for å finne ut hvor mange 2s er i 14 når du teller i 2s.Ideer for etterpå:

  • Fortsett å øve på chants i både oddetall og partall. Gjør det fysisk eller treningsbasert - en en-to bokseaksjon er flott å telle i 2s, med en stor bokstav på hvert titalls tall!

  • Kan barnet ditt starte fra forskjellige utgangspunkt og si neste oddetall eller partall?

  • Lag et 100 kvadrat og merk av alle partallene, slik at barnet ditt kan referere til det når han lærer seg teller.

  • Bruk par gjenstander som sokker eller hansker for å lage eksempler på dobbeltrom. Ta bilder av hvert doblingsdiagram for referanse og rask gjenkjenning.


Fag: Matematikk

Anbefalt aldersgruppe - 5-7 KS1

Tema: Dobbelt og halv

READY TO BUY? arrow