learn at home – Education |

KS2 - Vitenskap - Levende ting Del 1 - Vertebrater

KS2 - Science - Living Things Part 1 - Vertebrates

Læringsintensjon:

Å gjenkjenne forskjellige grupper av virveldyr


Topp tips:

  • Bruk bøker og internett til å undersøke fakta om virveldyr.

  • Søker etter “dyrefakta for barn

Fag: Vitenskap

Anbefalt aldersgruppe - 8-11 KS2

Tema: Vertebrater

READY TO BUY? arrow