Zrównoważony rozwój

Naszą misją jest dostarczanie innowacji
dla Twojego świata – abyśmy mogli tworzyć
lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Nasze zaangażowanie

Zrównoważony rozwój oznacza budowanie lepszego świata, który odpowiada potrzebom dzisiejszych ludzi, bez szkody dla środowiska i bez utrudniania życia przyszłym pokoleniom. W Clevertouch poważnie podchodzimy do zrównoważonego rozwoju i angażujemy się w zrównoważone praktyki, które stworzą lepszy świat. W rzeczywistości do tego stopnia, że naszą misją jest tworzenie innowacji dla Twojego świata, abyśmy mogli stworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń. Robimy to poprzez nasze zaangażowanie w oparcie naszych praktyk korporacyjnych na trzech filarach zrównoważonego rozwoju.

Zobowiązanie

Zrównoważony rozwój środowiska

Dajemy przykład odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji w zakresie wytwarzania rozwiązań technologicznych i dostarczania produktów o długiej żywotności oraz odpowiedzialnego zarządzania odpadami pochodzącymi z recyklingu.

Zobowiązanie

Społeczny
Zrównoważony rozwój

Jesteśmy dumni z naszych działań na rzecz równości, włączenia społecznego i dostępności, które obejmują wszystkich naszych interesariuszy. Wspieramy nasz zespół, partnerów, dostawców i użytkowników w całej społeczności w celu poprawy dobrostanu społecznego.

Zobowiązanie

Ekonomiczny
Zrównoważony rozwój

Z sukcesem wdrażamy wybory etyczne, umożliwiając naszym interesariuszom dzielenie się naszym sukcesem gospodarczym poprzez inwestycje w badania i rozwój na rzecz innowacji dla dzisiejszego i przyszłego pokolenia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Clevertouch jest uznawana na arenie międzynarodowej za lidera branży w zakresie rozwoju i produkcji technologii komunikacji i współpracy, a my jesteśmy zaangażowani w realizację społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasz wpływ na produkcję

Od produkcji, pakowania, transportu i końca życia, Clevertouch Technologies bierze pod uwagę nasz wpływ na środowisko na każdym etapie cyklu życia naszych produktów.

Nasze procesy w miejscu pracy

Jako firma współpracujemy z podobnie myślącymi, zrównoważonymi przedsiębiorstwami zajmującymi się ekologią, aby mieć pewność, że wszyscy nasi interesariusze są świadomi minimalizacji wpływu na środowisko i aktywnie działają na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko.

Zaangażowanie społeczności

Wprowadzanie pozytywnych zmian poprzez inicjatywy społeczne

W Clevertouch Technologies zaangażowanie społeczności jest nieodłącznym elementem naszego etosu korporacyjnego. Staramy się wywierać znaczący wpływ poprzez inicjatywy CSR, takie jak jednodniowy wolontariat, zbiórki funduszy na osobiste działania charytatywne i sponsorowanie przedsięwzięć społeczności lokalnej.

Nasze zaangażowanie wykracza poza innowacyjne rozwiązania technologiczne; obejmuje zaangażowanie w budowanie silnych, zrównoważonych społeczności. Aktywnie uczestnicząc w tych inicjatywach, Clevertouch Technologies ma na celu inspirowanie pozytywnych zmian i wspieranie poczucia wspólnej odpowiedzialności za dobro społeczności, których jesteśmy częścią.

Energooszczędne wyświetlacze

Wszystkie nasze wyświetlacze komercyjne i interaktywne mają wbudowane funkcje, które zmniejszają ilość zużywanej energii. Odkryj, ile energii i pieniędzy możesz zaoszczędzić dzięki naszym energooszczędnym wyświetlaczom.

Wyświetl wszystkie koszty eksploatacji

Energooszczędne wyświetlacze

IMPACT Plus

Koszty eksploatacji

Energooszczędne wyświetlacze
Energooszczędne wyświetlacze
Energooszczędne wyświetlacze
Energooszczędne wyświetlacze
Energooszczędne wyświetlacze
Energooszczędne wyświetlacze

CM Pro ekstra

Koszty eksploatacji

Energooszczędne wyświetlacze

Zrównoważone akredytacje

Europejskie wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Deklaracja zgodności bezpieczeństwa elektromagnetycznego

Certyfikowany, aby spełniać naukowe standardy jakości i bezpieczeństwa

Zatwierdzone przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i Departament Energii (DOE).

Zatwierdzone przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i Departament Energii (DOE).

Jesteśmy partnerem firmy Intel
- Złoty status

GOTOWY DO ZAKUPU? arrow