Regulamin

Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal przeglądasz i korzystasz z tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Sahara Presentation System Plc z Tobą w związku z tą witryną. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Termin „Sahara Presentation System Plc” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba znajduje się w Europa House, Littlebrook, Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR. Numer rejestracyjny naszej firmy to 01335211. Termin „Ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Treść stron tej witryny służy wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku. Może ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na używanie plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przechowywane przez nas do użytku przez osoby trzecie: Google.
  • Ani my, ani żadna osoba trzecia nie daje żadnej gwarancji ani gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności ani przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do jakiegokolwiek określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów w tej witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają określone wymagania.
  • Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub na które posiadamy licencję. Materiał ten obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane dla operatora, są potwierdzone na tej stronie.
  • Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny internetowej może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i / lub stanowić przestępstwo.
  • Od czasu do czasu niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Te linki są podane dla Twojej wygody i zawierają dodatkowe informacje. Nie oznaczają, że popieramy witrynę (y). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość połączonych stron internetowych.
  • Korzystanie z tej witryny internetowej i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.
GOTOWY DO ZAKUPU? arrow