background image

Wymagania sieciowe Clevertouch

Celem tej strony jest szybka pomoc administratorom IT w zrozumieniu podstawowych wymagań sieciowych (adresów IP i portów) dla każdej z usług Clevertouch.

Mamy nadzieję, że korzystając z poniższych informacji, pomożemy w pomyślnej integracji produktów Clevertouch z sieciami klientów.

Usługa aktualizacji OTA (Over-The-Air)

 • ota.clevertouch.com i ota2.clevertouch.com
 • IP serwera: 134.213.213.174 i 54.203.29.115
 • Port TCP: 80 (HTTP)


Serwer NTP używany we wszystkich systemach operacyjnych Clevertouch LUX w celu utrzymania synchronizacji czasu

 • Nazwa hosta serwera: 2.android.pool.ntp.org
 • Port UDP: 123 (NTP)


CleverMessage

Upewnij się, że dostęp na portach 80 (http) i 443 (https) jest włączony dla połączeń z:

87.106.215.81

www.sedaolive.com
live.sedaolive.com


Cleverstore

Aplikacja Cleverstore łączy się z naszymi serwerami przez port 443 (standardowy https); Pakiety analityczne NewRelic i Google Analytics używają 443 (https) i 80 (http) (ale nie są one krytyczne dla działania Cleverstore)

Gospodarze Cleverstore:

 • prod.sahara-admin.appcarousel.com
 • sahara-stage-public.s3.amazonaws.com
 • Porty: 80 (HTTP) i 443 (HTTPS)

Adresy URL do białej listy, jeśli są preferowane nad hostami powyżej:

https://prod.sahara-admin.appcarousel.com/api/v1/export-products

https://prod.sahara-admin.appcarousel.com/api/v1/export-categories

https://sahara-stage-public.s3.amazonaws.com


Usługa i aplikacje EShare / Clevershare

Ważna uwaga : EShare / Clevershare musi być najpierw aktywowane, zanim umożliwi klientom połączenie i korzystanie z funkcji udostępniania treści.

Serwer aktywacji dla usługi Eshare / Clevershare:

 • Port TCP: 8001
 • DNS: h1.ee-share.com
 • IP: 74.207.254.152

Clevertouch (z uruchomionym serwerem / odbiornikiem EShare / Clevershare) i klient, na którym działa aplikacja EShare / Clevershare, muszą znajdować się w tej samej podsieci co inni, poniżej znajdują się porty sieciowe używane przez EShare / Clevershare do komunikacji w sieci LAN.

Porty TCP:

 • 51010 - port odbioru adresu URL wideo
 • 52020 - Port przesyłania sygnału dotykowego
 • 51030 - Port strumienia wideo
 • 51040 - Port uzgadniania protokołu
 • 8121 - Port informacji sterujących

Porty UDP:

 • 48689 - Port wykrywania / wyszukiwania urządzeń


Usługa Clevertouch Airplay / iMirror

Usługa Airplay, która jest dołączona do wszystkich serii Clevertouch, jest implementacją Airplay innej firmy, a nie Apple, nie działa w sieci dokładnie tak samo jak Apple TV, wykorzystuje różne porty TCP, które są wymienione powyżej, to używa mDNS do celów wykrywania Airplay (port jest wymieniony poniżej). Upewnij się, że mDNS jest włączony w sieci / punkcie dostępowym / kontrolerze bezprzewodowym (jeśli dotyczy).

Porty UDP:

 • 5353 (mDNS do nadawania Airplay)


Ważne informacje:

1. Nasza implementacja Airplay nie ma funkcji peer-to-peer, która umożliwia (później) wykrywanie Apple TV za pomocą Bluetooth.

2. Infrastruktura bezprzewodowa również musi mieć włączoną usługę emisji.

3. Tam, gdzie to możliwe, zaleca się podłączenie Clevertouch przez Ethernet, aby spróbować zapewnić stabilność EShare / Clevershare i Airplay.


Jak przetestować i potwierdzić, że usługa Clevertouch Airplay działa prawidłowo:

1. Korzystając z klienta iPhone / OS X / Windows, skonfiguruj hotspot.

2. Podłącz Clevertouch do hotspotu.

3. Na urządzeniu iOS, np. IPhone / iPad, użyj Centrum sterowania i dotknij opcji Airplay Mirroring.

4. Powinieneś zobaczyć urządzenie z prefiksem „EShare”.

5. Jeśli wyświetla się „EShare”, oznacza to, że Clevertouch nadaje usługę Airplay.

6. Dotknij urządzenia transmisji EShare, aby utworzyć kopię lustrzaną na urządzeniu z systemem iOS w Clevertouch


Usługa i aplikacje Clevershare drugiej generacji

Ważna uwaga : Bez względu na to, które oprogramowanie lub sprzęt (klucz sprzętowy) Clevershare drugiej generacji jest używany, aplikacja odbiornika Clevershare 2 na Clevertouch powinna zostać aktywowana jako pierwsza.

Sieciowe wymagania aktywacji:

1. Port TCP: 80 i 443

2. DNS : linkmsg.seewo.com/seewo-link/api/v1/register

3. IP : Dostęp przez DNS


Uwaga: Jeśli aktywacja się nie powiedzie, możesz wejść na https://linkmsg.seewo.com/seewo-link/api/v1/register za pośrednictwem przeglądarki Clevertouch, aby sprawdzić i przetestować łączność sieciową między Clevertouch a serwerem aktywacji jest ok

Ważna uwaga : oprogramowanie i rozwiązanie sprzętowe używają tych samych portów. Oprogramowanie wymaga, aby IFP i urządzenie klienckie znajdowały się w tej samej sieci LAN.

Porty TCP :

 • 7385
 • 29736
 • 2067
 • 39458


Powyższe 4 porty są używane jako porty uzgadniania protokołu i sygnałów sterujących, jeden po drugim, gdy są dostępne. Strumień wideo, airplay i sygnał dotykowy są przesyłane przez porty dynamiczne.

WSKAZÓWKA: Powyższe porty można przetestować, jeśli są otwarte lub nie używają przez „telnet? polecenie na komputerze PC lub innym narzędziu do testowania portów sieciowych.


MDM

W przypadku wymagań sieciowych należy wziąć pod uwagę dwa obszary: -

 • Browser Side = portal internetowy MDM, z którym komunikuje się strona agenta.
 • Strona agenta Clevertouch LUX (Android) = usługa działająca na module Clevertouch Android, która komunikuje się ze stroną przeglądarki.


Strona przeglądarki:

1. Serwer aplikacji MDM: https://clevertouch.glbth.com - jeśli to możliwe, zalecamy umieszczenie na białej liście https: //*.glbth.com (Port: 443 i dynamiczny adres IP)

2. Lokalizacja przez usługę IP: https://pro.ip-api.com

3. Otwórz mapę ulic : https: //*.tile.openstreetmap.org

4. Czat online: https://static-v.tawk.to

5. Serwery protokołów przesyłania strumieniowego: Webrtc przez UDP * .glbth.com (port: 443 i dynamiczny adres IP)


Strona agenta Clevertouch LUX (Android):

1. Serwer aplikacji MDM: https: //clevertouch.glbth.com - jeśli to możliwe, zalecamy umieszczenie na białej liście https: //*.glbth.com (Port: 443 i dynamiczny adres IP)

2. Serwery protokołów transmisji strumieniowej: https: //*.glbth.com (Port: 443 i dynamiczny adres IP)

3. System powiadomień push:

 • Główny: Port 443 do clevertouch.glbth.com lub najlepiej * .glbth.com
 • Drugorzędny: jeśli podstawowy nie powiedzie się lub będzie zbyt wolny, używa Google Firebase Cloud Messaging (FCM), dla kompletności konfiguracji przeczytaj poniższe i pozwól, aby trzy porty na wszystkie publiczne adresy IP były tylko zakresami ASN Google wymienionymi poniżej.
 • Porty do otwarcia to: 5228, 5229 i 5230. GCM zwykle używa tylko 5228, ale czasami używa 5229 i 5230.
 • ASN Google:
 • 104.132.0.0/23
 • 104.132.11.0/24
 • 104.132.141.0/24
 • 104.132.34.0/24
 • 104.132.5.0/24
 • 104.132.51.0/24
 • 104.132.7.0/24
 • 104.132.8.0/24
 • 104.133.0.0/24
 • 104.133.2.0/23


LYNX

Upewnij się, że zapora sieciowa zezwala na dostęp do następujących witryn internetowych:

 • auto.saharasupport.com
 • register.saharasupport.com
 • Porty: 80 (HTTP) i 443 (HTTPS)


Wymagania dotyczące sieci montażowej dla Clevertouch Pro

Adres URL pomocy technicznej dotyczącej montażu: https://support.displaynote.com/hc/en-us

Montaż będzie wymagał otwarcia następujących portów, aby akceptować przychodzące połączenia TCP: 80, 443, 8080, 7000, 7100, 47000

Montaż będzie również wymagał otwartych portów UDP: 3478, 3479, 5349, 5350, 49152-65535

READY TO BUY? arrow