blog – Educkacja |

5 prostych pomysłów na " postawienie wyzwania" uczniom

Dzielimy się kilkoma prostymi koncepcjami i zadaniami, aby zagwarantować uczniom niezbędne narzędzia i wkład w rozwój umiejętności krytycznego myślenia.

 1. Odwrócenie ról: Przydziel uczniom za zadanie nauczenie kolegów z klasy określonego tematu lub pojęcia. To nie tylko rzuca im wyzwanie w zakresie zrozumienia tematu, ale także zachęca ich do rozwijania skutecznych technik nauczania i umiejętności komunikacyjnych. Pozwala to uczniom wejść w rolę instruktora i uzyskać lepsze zrozumienie materiału poprzez nauczanie innych.

 

 1. Debata lub dyskusja: Zorganizuj debatę lub dyskusję, podczas której uczniowie będą mogli zaangażować się w krytyczne myślenie i przedstawić swoje argumenty. Przydziel uczniom zagadnienia wywołujące kontrowersje lub prowokujące do myślenia i zachęć ich do wcześniejszego zbadania i przygotowania argumentów. To ćwiczenie zmusza ich do krytycznego myślenia, analizowania różnych perspektyw i bronienia swoich punktów widzenia za pomocą dowodów i logicznego rozumowania.
   

 1. Rozwiązywanie problemów: Zaprezentuj uczniom rzeczywiste problemy lub bardziej zawiłe scenariusze związane z omawianą tematyką. Zachęcaj ich do pracy indywidualnej lub w zespołach w celu znalezienia kreatywnych rozwiązań. Tego typu wyzwania sprzyjają analitycznemu myśleniu, współpracy i innowacyjności. Możesz także wprowadzić ograniczenia czasowe, aby dodać element pośpiechu i zachęcić do szybkiego myślenia.

 

 1. Nauka oparta na projektach: Przydzielaj otwarte projekty, które wymagają od uczniów zastosowania ich wiedzy i umiejętności w praktyczny sposób. Zapewnij wytyczne i zasoby, ale daj im swobodę odkrywania swoich zainteresowań i wykazania się zrozumieniem na swój własny, unikalny sposób. Takie podejście zachęca do niezależnego myślenia, umiejętności badawczych i kreatywności, ponieważ uczniowie muszą projektować, planować i realizować swoje projekty.

   

 2. Połączenia międzyprzedmiotowe: Zachęcaj uczniów do odkrywania powiązań między różnymi przedmiotami lub tematami. Na przykład na zajęciach z przedmiotów ścisłych mogą oni badać zastosowania zasad naukowych w sztuce lub historii. To wyzwanie zachęca ich do myślenia poza tradycyjnymi granicami przedmiotów i rozwijania całościowego rozumienia wiedzy. Promuje również krytyczne myślenie i umiejętność tworzenia powiązań między pozornie niepowiązanymi koncepcjami.
   

Pamiętaj, że ważne jest, aby zapewnić wsparcie i wskazówki podczas tych wyzwań, zapewniając uczniom niezbędne zasoby i informacje zwrotne, aby odnieść sukces.

CZYTAJ DALEJ

To wyzwanie zachęca ich do myślenia poza tradycyjnymi granicami przedmiotów i rozwijania całościowego rozumienia wiedzy.

GOTOWY DO ZAKUPU? arrow