learn at home – Educkacja |

KS2 - Nauka - Istoty żywe Część 1 - Kręgowce

KS2 - Science - Living Things Part 1 - Vertebrates

Zamiar uczenia się:

Rozpoznawać różne grupy kręgowców


Najważniejsze wskazówki:

  • Skorzystaj z książek i internetu, aby znaleźć informacje o kręgowcach.

  • Wyszukiwanie „faktów dotyczących zwierząt dla dzieci

Temat: Nauka

Zalecana grupa wiekowa - 8-11 KS2

Temat: Kręgowce

GOTOWY DO ZAKUPU? arrow