background image


Zoo w Colchester

Od momentu otwarcia w 1963 r. Zoo w Colchester, ogród zoologiczny położony w Colchester w Anglii, jest domem dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków, w tym dużych kotów, naczelnych i ptaków, a także wielu bezkręgowców i gatunków ryb.

Zoo posiada również szereg obiektów rekreacyjnych, w tym interaktywne place zabaw, stanowisko do malowania twarzy, sklepy i restauracje.

Cel

Celem projektu było zastąpienie istniejących drukowanych tablic informacyjnych, na których były wyświetlane oferty menu w wielu lokalach gastronomicznych oraz statyczne drukowane tablice informacyjne dla gości w całym lokalu.

Zespół ds. Cyfryzacji i marketingu w Colchester Zoo zidentyfikował potrzebę stworzenia bardziej elastycznej i opłacalnej platformy, która umożliwiłaby im nadawanie informacji o wydarzeniach, ofertach, aktualizowanie menu i regularne informacje dotyczące bezpieczeństwa, jednocześnie mając możliwość natychmiastowej reakcji w celu rozpowszechniania wiadomości błyskawicznych szybko i sprawnie.

Proces selekcji

Zespół selekcyjny Colchester Zoo miał pewne kluczowe wymagania:

  • Opłacalne długoterminowe
  • Możliwość jednoczesnej szybkiej aktualizacji ekranów
  • Możliwość łatwej zmiany pozycji menu, cen, ofert
  • Łatwo skalowalne, ponieważ nowe ekrany zostaną dodane w perspektywie średnio- i długoterminowej
  • Możliwość planowania

Badając rozwiązania i produkty, które zainstalowały inne atrakcje, zespół zasięgnął również porady swojego obecnego dostawcy technologii, który ocenił rozwiązanie Clevertouch na podstawie kluczowych kryteriów wymagań.


Rozwiązanie Clevertouch

Rozwiązanie ClevertouchLive CLOUD firmy Clevertouch oferowało niedrogi produkt, który spełniał wszystkie kluczowe wymagania.

Cechy szczególne:

  • Centralne zarządzanie kontem
  • Możliwość udostępniania treści na wielu ekranach w celu jednoczesnych aktualizacji
  • Ekonomiczne i oszczędzające czas

Wyniki

Bardziej elastyczna i informacyjna dystrybucja informacji, ponieważ rozwiązanie ClevertouchLive CLOUD zapewnia odwiedzającym Colchester Zoo większe zaangażowanie i aktualność we wszystkich aspektach atrakcji, ponieważ zespół ma możliwość nadawania dynamicznych treści z wyprzedzeniem lub natychmiast. Ponadto instalacje ekranowe są również bardziej efektywne same w sobie, z powodzeniem zastępując oznakowanie z płyty pilśniowej, które zajmowało miejsce na ścieżkach.

„ClevertouchLive z powodzeniem dało nam narzędzia do natychmiastowej i łatwej reakcji na wszystko, czego potrzebujemy, aby uświadomić klientom.

Amy Smith, menedżer ds. Cyfrowych w zoo w Colchester.

Produkt wyróżniony

Do tej instalacji wybrano ClevertouchLive Local CMS

Ucz się więcej

READY TO BUY? arrow