background image


Uniwersytet Maltański

Od ponad 400 lat Uniwersytet Maltański jest wiodącą śródziemnomorską instytucją szkolnictwa wyższego, cieszącą się renomą zapewniającą ponad 11,500 studentom wyjątkowych doświadczeń studenckich każdego roku, w tym studentom zagranicznym z 92 różnych krajów.

malta_main_x2

Cel

Celem tego projektu była poprawa komunikacji zarówno z pracownikami, jak i studentami poprzez rozmieszczenie ekranów z cyfrowymi oznakowaniami w wielu lokalizacjach na terenie kampusu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Chcieliśmy wyświetlić szczegółowe informacje o nadchodzących wydarzeniach, kursach, zbliżających się terminach, harmonogramach i pilnych wiadomościach, wraz z treściami stron trzecich.
Wcześniejsze

Proces selekcji

Uczelniany zespół selekcyjny miał pewne kluczowe wymagania:

 • rozwiązanie hostowane online, które nie wymagałoby administratora serwera ani aktualizacji oprogramowania po naszej stronie
 • łatwo skalowalne, ponieważ nowe ekrany zostaną dodane w perspektywie średnio- i długoterminowej
 • rozwiązanie, które nie wymagałoby zbytniego szkolenia, aby użytkownicy mogli go obsługiwać
 • elastyczny - np. integracja kalendarza, w tym wideo
 • aby umożliwić różnym osobom aktualizowanie różnych kanałów na jednym ekranie
 • łatwo dołączaj slajdy
 • aby móc zaplanować różne kanały
 • szybkie i niezawodne wsparcie dostawcy
 • rozsądne koszty projektu od samego początku, ale także w perspektywie długoterminowej.

Wstępne badanie przeprowadzono przez Internet, a następnie przeprowadzono rozmowy konferencyjne z potencjalnymi dostawcami na temat naszych podstawowych wymagań i możliwych rozwiązań, aby upewnić się, że wszystkie wymagania zostaną spełnione. Prowadzono także badania mające na celu ustalenie, jakie rozwiązania wdrażały inne uczelnie. Oprócz demonstracji Clevertouch dostarczył wersję testową systemu do wypróbowania, co umożliwiło zespołowi uniwersyteckiemu upewnienie się, że platforma jest odpowiednia dla projektu.


Rozwiązanie Clevertouch

Rozwiązanie CleverLive CLOUD firmy Clevertouch oferowało niedrogi produkt, który spełniał wszystkie kluczowe wymagania.

Cechy szczególne:

 • Centralne zarządzanie kontem z możliwością współdzielenia przez użytkowników podrzędnych możliwości edycji
 • Możliwość zarządzania wieloma ekranami na różnych terenach kampusu
 • Łatwy w użyciu interfejs

Wyniki

Wdrożenie zostało nazwane sukcesem jako dodatkowy środek komunikacji dla pracowników i studentów. Świadczy o tym kolejny „efekt domina”, w którym zainteresowanie wdrożeniem systemu CleverLive zostało wyrażone przez inne wydziały, gdy początkowe ekrany zaczęły pojawiać się w kampusie. Przyszłe ekrany zostaną wprowadzone, aby ułatwić dalsze możliwości komunikacji między działami.

„CleverLive odpowiada naszym potrzebom - możemy łatwo i szybko przekazać naszą wiadomość?

Angela Xuereb, dyrektor wykonawczy ds. Marketingu, komunikacji i absolwentów?

Produkt wyróżniony

Do tej instalacji wybrano CleverLive

Ucz się więcej

live_spotlight_x2
GOTOWY DO ZAKUPU? arrow