news – Education |

Nieuwe Cleverstore apps

Meester Dennis, ontwikkelaar van educatieve apps, werkt samen met Clevertouch Technologies om 11 nieuwe apps aan te bieden. Helemaal gratis voor onze gebruikers in het onderwijs.


Kralenplank
Een digitale kralenplank voor kinderen om te oefenen met verschillende leerdoelen. Deze kralenplank is niet voor motoriek van kinderen, maar om de creativiteit en de oog hand coördinatie te stimuleren.

Code puzzels
De codes in deze applicatie zijn gebaseerd op eentjes en tweetjes. De kinderen zien een cijferreeks staan en moeten deze cijferreeks (code) omzetten in een bepaalde patroon. Door het oplossen van het patroon, krijgen kinderen inzicht in een vakken patroon, leren ze cijfers omzetten in een betekenis en trainen ze hun inzicht. Daarnaast zitten er verschillende puzzels en oefeningen in, waardoor het leuk is om tussendoor te doen.

Kleuter eiland
Kinderen van 3 tot 6 jaar oefenen het voorbereidend lezen, tellen, rekenen, cijferherkenning en nog veel meer verschillende basisschooldoelen.

Rekenen met geld
Deze app sluit aan bij de meest voorkomende opdrachten met geld.
· bedragen optellen,
· geld neerleggen,
· prijzen van prijslijsten zien,
· uitrekenen hoeveel geld ze moeten teruggeven.

Kleuren en vormen
Kinderen leren op de tablet of de telefoon kleuren of vormen herkennen en benoemen. Dit vergroot hun woordenschat. De kinderen kunnen alleen de vormen of kleuren oefenen, maar ook gecombineerd te werk gaan.

Reeksen
In deze app maken de kinderen de reeks gekleurde illustraties af.
Zo stimuleert u dat kinderen reeksen leren afmaken.

Raad het getal

Raad het getal is een applicatie om de getallenrij mee te oefenen. Met deze applicatie kunnen kinderen in drie verschillende spelletjes oefenen tot 10, 100, 500 en zelfs 1000. Hoe beter een kind de getallenrij beheerst, hoe beter het kind later kan rekenen.

Geluiden herkennen
The sounds are subdivided into five categories, and each category contains 12 sounds. The categories are: Farm animals, Zoo animals, Vehicles, At home, Instruments

Rijmen maar
Rijmen maar is een applicatie voor kinderen van 3 tot 8 jaar. In deze applicatie zitten meer dan 90 verschillende rijmwoorden, waarmee de kinderen kunnen leren rijmen. De kinderen kunnen vier verschillende spelletjes met deze woorden spelen, om op een leuke manier te leren. Het kunnen rijmen met woorden en klanken, is nodig voor het leren lezen en de algemene taalontwikkeling van kinderen.

Het Leerkasteel
Kinderen van 6 tot 8 jaar leren lezen en rekenen en kunnen oefenen met spelling en woordenschat. De applicatie is volledig naar wens in te stellen:
· De kinderen kunnen werken en leren op hun eigen niveau.
· De kinderen oefenen hele of halve uren met klokkijken.
· De kinderen maken plussommen tot 10, 50 of 100.
· Geef aan of ze woorden moeten naschrijven en bedenken.


Alle apps zijn toegankelijk via Cleverstore (op uw IMPACT/IMPACT Plus scherm) of door gebruik te maken van uw ClevertouchLive account. Vanuit uw ClevertouchLive account, kunt u de apps op elk interactief scherm in uw school gebruiken.


READ NEXT

New apps in English, Spanish, French, German and Dutch

READY TO BUY? arrow