Algemene voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Sahara Presentation System Plc met betrekking tot deze website bepalen. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden.

De term ‘Sahara Presentation System Plc’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het geregistreerde kantoor Europa House, Littlebrook, Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR is. Ons bedrijfsregistratienummer is 01335211. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Deze website maakt gebruik van cookies om browservoorkeuren te volgen. Als u toestaat dat cookies worden gebruikt, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden: Google.
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, services of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de look, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightkennisgeving, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
  • Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.