background image

Garantie

1. Producten die onder onze garantie vallen

 • Plus-serie - Alle versies
 • Pro Series - Alle versies
 • V-serie

Alle Clevertouch-modellen worden geleverd met een garantie van vijf jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie claim betreft ondersteuning ter plaatse en geeft de gebruiker recht op vervanging en reparatie van defecte onderdelen.
De uitvoering van de garantieclaims leidt niet tot verlenging of herstart van de garantieperiode.

Alle Clevertouch-accessoires worden gedekt door een RTB-garantie (Return to Base) van 12 maanden. Dit bevat:

 • Pc-modules - let op: alleen pc-hardware wordt gedekt
 • NFC-pennenbakmodule
 • Slimme
 • Clevershare
 • Wifi-adapter (V-serie)
 • Afstandsbedieningen
 • EMR-pennen (alleen capacitieve en E-CAP-panelen)


2. Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing op schade waarvoor Clevertouch geen verantwoordelijkheid kan dragen en die het volgende omvat, maar niet beperkt is tot:

 1. Oneigenlijk gebruik, mechanische schade (bijv. Krassen, druk- of breekpunten), onjuiste opslag of reiniging en onderhoud, noch dekt het de kosten van enige modificatie of aanpassing die nodig kan zijn om het product aan te passen aan lokale technische of veiligheidsnormen.
 2. Aansluiting of gebruik van het product voor een ander doel dan waarvoor het is bedoeld en niet-naleving van de bedienings- en installatie-instructies van Clevertouch of de geldige technische en veiligheidsrelevante bepalingen of normen van het land waarin het product wordt gebruikt.
 3. Het niet naleven van de verzorgings- en onderhoudsinstructies van Clevertouch.
 4. De permanente - ook gedeeltelijke - weergave van een vast beeld (typische schade aan het beeldscherm zijn zogenaamde inbrandeffecten zoals beeldretentie en beeldretentie).
 5. Bedrijfsomstandigheden die normaal kantoor- of privégebruik overtreffen (bijv. Werking in een rokerige of stoffige omgeving of bij buitengewone kamertemperatuur en onder UV / IR-straling). Afzonderlijke bedrijfsomstandigheden worden indien nodig door Clevertouch gespecificeerd voor bepaalde producten;
 6. Indien nodig worden door Clevertouch voor bepaalde producten aparte bedrijfsvoorwaarden gespecificeerd.
 7. Natuurrampen, brand, overstromingen, chemische of biologische blootstelling, oorlogshandelingen, gewelddadigheden of soortgelijke gebeurtenissen.
 8. Defecten veroorzaakt door een niet-Clevertouch-product dat wordt aangesloten of gebruikt in combinatie met het product.
 9. Het aanpassen van het product door personen die niet geautoriseerd zijn door Clevertouch.
 10. Accessoire-onderdelen zoals dozen, verpakkingen, batterijen of andere verbruiksartikelen die samen met het product worden gebruikt en zoals verwacht moeten worden vervangen, vallen niet onder de garantie.
 11. Pixelfoutfouten zijn onvermijdelijk in LED-technologie, ze vormen alleen een fout onder de voorwaarden van deze garantie als ze afwijken van de productfabrikant van het LCD-paneel zelf.
 12. Producten waarvan het serienummer is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt, zijn uitgesloten van garantie.

Garantieverwerking

Garantieclaims worden afgehandeld door het Clevertouch Support Team. Neem contact op met https://support.clevertouch.com voor meer informatie. U wordt gevraagd om enkele basisgegevens op te geven, zoals contactgegevens, het serienummer van het scherm en een goede omschrijving van de storing. Om onze ondersteuningsmedewerkers te helpen uw verzoeken efficiënter te analyseren, wilt u wellicht ook afbeeldingen en of een filmpje leveren om uw zaak te ondersteunen. Zodra uw ondersteuningsverzoek is ontvangen, wordt het snel verwerkt en ontvangt u per omgaande een ondersteuningsaanvraagnummer met betrekking tot uw fout. Houd er rekening mee dat deze ondersteuningsaanvraag moet worden gebruikt / geciteerd in verband met alle correspondentie met betrekking tot uw service- en ondersteuningsvereisten.


3. Software besturingssystemen

 • De garantie is van toepassing op de huidige softwareversie die is gespecificeerd op het moment van aankoop.
 • We kunnen de werking van het product niet garanderen wanneer besturingssystemen van derden worden bijgewerkt. We zullen proberen om waar mogelijk de nieuwste updates te ondersteunen.
 • Dit geldt ook voor de softwarepakketten die bij het product worden geleverd.


4. Onopzettelijke schade

 • We kunnen geen garantie geven op onopzettelijke schade, aangezien de fabrikant hier geen controle over heeft. Om deze mogelijkheid te dekken, moet een WA-verzekering worden afgesloten.
 • De Clevertouch-schermen zijn ontworpen om te worden gebruikt in ruwe omgevingen met gehard veiligheidsglas (exclusief capacitive touch) met metalen / aluminium frames en achterpanelen. In relatief stoffige omgevingen moeten alle aanraakframes van IR-producten regelmatig worden gereinigd om ze te laten werken zoals ze zijn ontworpen.
 • Het product is ontworpen met ventilatorloze koeltechnologie om het binnendringen van stof en vuil te verminderen.


5. DOA (dood bij aankomst)

Alle gloednieuwe apparaten hebben een 'Dead on Arrival' ('DOA') garantiebeleid van dertig (30) dagen, geldig vanaf de factuurdatum. Er wordt een nieuwe vervangende eenheid geleverd als blijkt dat het apparaat niet werkt binnen dertig (30) dagen na factuurdatum en de vracht wordt in beide richtingen gedekt


Belangrijkste terminologie

 • ** LCD-paneelmodule - bestaat uit LCD-paneel, TCON-kaart en complete achtergrondverlichtingsmodule.
READY TO BUY? arrow