learn at home – Education |

KS1 - Wiskunde - Nummer Obligaties tot 10 Deel 2

KS1 - Maths - Number Bonds to 10 Part 2

Leerintentie:

Om tellers te gebruiken om nummerbindingen tot tien te vinden


Beste adviezen:

  • Herhaal elke activiteit op verschillende manieren.

  • Gebruik verschillende voorwerpen als fiches, bijv. Munten, knikkers en snoep of druiven - een smakelijke stimulans!

  • Praat over wat je doet terwijl je samen leert en stel veel vragen, bijv. Welke stapel is groter of heeft minder? Hoe kan ik 3 add 7 omzetten in 2 add 8?


Ideeën voor achteraf:

  • Maak foto's van elke cijferband om later als geheugensteuntje door te bladeren. Neem op als afbeeldingen en getalsommen.

  • Blijf het leerproces herinneren en bevorder het geheugenbehoud - bijvoorbeeld tijdens een wandeling of in bad!

  • Maak een getallenlijn in je achtertuin en spuit de cijferbanden met een waterpistool, bv. Spuit het getal dat bij 7 hoort om 10 te maken.


Onderwerp: wiskunde

Aanbevolen leeftijdsgroep - 5-7 KS1

Onderwerp: nummerobligaties

READY TO BUY? arrow