Room booking illustration

Twój nowy, łatwy
w użyciu system rezerwacji sal

Ten system rezerwacji pokoi zapewnia zintegrowaną komunikację cyfrową obejmującą całą organizację. Łączy się z interaktywnym ekranem Clevertouch. Wszystko może być centralnie zarządzane poprzez bezpłatne konto SedaoLive.

Cechy produktu

Centralnie zarządzana platforma

Rezerwacja z PC - MS
Exchange oraz Outlook 365

Rezerwacja bezpośrednia

Funkcja personalizacji
dla firmy lub wynajmujących

Praca poza siecią Ethernet

Wskaźnik stanu dostępności:  czerwony -
w użyciu i zielony - jest dostępny

Zaktualizowany status, jeśli spotkanie zakończy się wcześniej

Wysyłaj błyskawiczne wiadomości na ekrany lub odtwarzaj cyfrowe oznakowanie