blog – Biznes |

Komunikacja ze współpracownikami i klientami w hybrydowym środowisku pracy

W 2023 roku komunikacja i współpraca ze współpracownikami nadal stanowi poważne wyzwanie, ponieważ hybrydowe modele pracy stały się długoterminową rzeczywistością dla wielu organizacji.

Równie ważne - a być może nawet większym wyzwaniem - jest utrzymywanie kontaktu pracowników z klientami i innymi partnerami biznesowymi, którzy również mogą zmagać się z zarządzaniem własną hybrydową siłą roboczą. Równoważąc zarówno kontakty bezpośrednie, jak i zdalne, kluczowe znaczenie ma jasna komunikacja z dwoma najważniejszymi zainteresowanymi stronami - pracownikami i klientami.

Jednym z najważniejszych pytań, jakie zadaje sobie wielu liderów biznesu, jest: "Jak możemy skutecznie komunikować się, współpracować i łączyć w hybrydowym środowisku pracy?". Te nowe potrzeby napędzają popyt na różne technologie, takie jak systemy wideokonferencyjne, sztuczna inteligencja i oprogramowanie do współpracy, a technologia ta odgrywa jeszcze ważniejszą rolę w łączeniu ludzi. Zarówno dla liderów IT, jak i liderów biznesowych, ta transformacja technologiczna będzie wymagała zmiany perspektywy, ponieważ będą oni badać, w jaki sposób istniejące i powstające technologie mogą być wykorzystywane do budowania kultury i więzi w hybrydowym świecie.
 

Czy wiesz, że?
 

"Spotify wierzy, że pracownicy są szczęśliwsi i bardziej produktywni, gdy mają swobodę wyboru miejsca pracy i uważają, że pomaga im to znaleźć lepsze sposoby komunikacji i współpracy. Właśnie dlatego mają program "Pracuj z dowolnego miejsca", który pozwala im to robić. Wyposażenie pracowników w niezbędną technologię do pracy hybrydowej lub zdalnej odegrało dużą rolę w urzeczywistnieniu tego".

Wartość relacji w hybrydowym systemie pracy 

Wartość więzi w hybrydowym świecie pracy
Jednym z najważniejszych czynników w budowaniu i utrzymywaniu efektywnego i produktywnego miejsca pracy jest więź. Dlaczego? Ponieważ zgrane zespoły zachęcają do dzielenia się wiedzą, budują dobre relacje zawodowe i napędzają współpracę. Osoby, które czują się związane z tym, co robią dla celów zawodowych, które wierzą i dostosowują się do wizji, celu i wartości swojej firmy, a także do ludzi wokół nich, dbają o dobrą pracę. Według badania przeprowadzonego przez Blueboard, "85% specjalistów HR zdecydowanie zgadza się, że ważne jest, aby pracownicy czuli się związani w pracy, a 77% pracowników przyznaje, że chce pracować w organizacji, w której czują się związani z celem i ludźmi".

Interakcje z klientami, które kiedyś miały charakter osobisty, obecnie odbywają się również wirtualnie lub poprzez połączenie obu tych form. Pomimo tej zmiany, komunikacja nadal ma kluczowe znaczenie zarówno dla utrzymania, jak i pozyskania klientów.

Relacje są również związane z naszym zdrowiem psychicznym. Izolacja i samotność mają duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne i była to ogromna trudność dla ludzi podczas pandemii. Jednak po pandemii nadal jest to walka z hybrydowym modelem pracy w większości firm. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że pracownicy mogą łatwo nawiązywać ze sobą kontakty.

Integracja i różnorodność w miejscu pracy są niezbędne, ponieważ silna różnorodność ludzi z różnych środowisk i umiejętności zapewnia nam równowagę głosów i różnorodność myśli, których potrzebuje każda firma. Jednak szczególnie ważne jest, aby te grupy ludzi również czuły się związane ze swoimi kolegami i nie były w żaden sposób pomijane. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie niezbędnych narzędzi do współpracy i uzyskanie opinii pracowników na temat ich potrzeb.

Sposoby na poprawę relacji ze współpracownikami i klientami w hybrydowym środowisku pracy

W tym nowym, hybrydowym świecie pracy, utrzymanie zaangażowania i komunikacji ma kluczowe znaczenie. Jednak upewnienie się, że wszyscy są po tej samej stronie, może być wyzwaniem. Firmy muszą współpracować ze swoimi pracownikami, aby zrozumieć znaczenie komunikacji z kluczowymi odbiorcami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów. Oto trzy sposoby na poprawę komunikacji ze współpracownikami i klientami w hybrydowym środowisku pracy:

Wprowadzenie niezbędnej technologii w celu ułatwienia połączenia pod każdym możliwym względem.

Gdy Twój zespół nie pracuje w biurze w pełnym wymiarze godzin, możesz zauważyć braki w komunikacji, jeśli nie zapewniasz im odpowiednich narzędzi do współpracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zatrudnianie, prezentacje dla klientów, szkolenia czy komunikację z pracownikami, technologia taka jak oprogramowanie do udostępniania ekranu może zapewnić angażujące doświadczenia hybrydowe, zapewniając efektywną współpracę przez cały czas. Według badania przeprowadzonego przez Quixy, 58% pracowników pracujących z domu zaczęło korzystać z narzędzi do współpracy w miejscu pracy częściej niż rok temu

Technologia zapewniana przez pracodawców w miejscu pracy może definiować doświadczenia pracowników i klientów, zwłaszcza w środowisku hybrydowym. Ulepszając cyfrowe miejsce pracy, aby dostosować je do pracy hybrydowej, współpraca i poczucie przynależności ludzi poprawiają się w przestrzeni fizycznej i elektronicznej. Korzystanie z aktualnych, zaawansowanych technologii, takich jak oprogramowanie do sal konferencyjnych za jednym dotknięciem, zwiększy kreatywność, budowanie zespołu i podnoszenie kwalifikacji oraz będzie miało ogólny pozytywny wpływ na firmę.

Badanie przeprowadzone przez Grammarly wykazało, że 87 procent ankietowanych liderów biznesu stwierdziło, że ich zespoły nie byłyby w stanie osiągnąć swoich celów bez skutecznych narzędzi komunikacyjnych.

 

Komunikacja synchroniczna synchroniczna

Budując skuteczną strategię komunikacji w miejscu pracy, należy pamiętać o komunikacji asynchronicznej i synchronicznej. Komunikacja asynchroniczna to coś, co nie musi odbywać się natychmiast. Mogą to być e-maile, oprogramowanie do przesyłania wiadomości, takie jak Slack, narzędzia do nagrywania wideo, takie jak Loom, i inne szybkie formy komunikacji, gdy akcja lub reakcja może poczekać.

Z drugiej strony istnieje komunikacja synchroniczna - która jest przeciwieństwem. Składa się ona z zaplanowanych działań, takich jak wirtualne/osobiste spotkania, burze mózgów, rozmowy strategiczne itp. W przypadku komunikacji synchronicznej bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę dobry dźwięk i obraz. Nigdy nie chcesz rozpoczynać spotkania w ten sposób: "Czy mnie słyszysz?" "Czy mnie widzisz?". Co teraz?". Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że dźwięk i obraz w sali konferencyjnej po prostu działają bez konieczności częstego dostosowywania i rozwiązywania problemów.
 

Czas i dokładność 

Podczas współpracy z pracownikami hybrydowymi ważne jest, aby wiedzieć, kiedy wszyscy są dostępni z wyprzedzeniem. Dzięki elastycznym godzinom pracy niektóre osoby mogą mieć inne godziny pracy niż inni; Nie wspominając o faktycznych różnicach stref czasowych z pracownikami, którzy są w pełni zdalni. Jeśli spotkania często rozpoczynają się z kilkuminutowym opóźnieniem, jest to dodatkowo frustrujące dla osób pracujących zdalnie. Przynajmniej, gdy jesteś w tej samej lokalizacji, często wiesz, dlaczego ktoś jeszcze nie przybył na spotkanie. Ważne jest, aby stworzyć kulturę punktualnych spotkań, aby nikt nie czuł, że jego czas jest lekceważony. Można to osiągnąć poprzez ustalenie jasnych oczekiwań, wspieranie kultury odpowiedzialności i korzystanie z narzędzi do planowania. Dzięki funkcjom takim jak dołączanie jednym kliknięciem, udostępnianie ekranu i czyste urządzenie, DisplayNote Launcher usprawnia przebieg spotkania i pomaga zapewnić, że spotkania rozpoczynają się wtedy, kiedy mają się rozpocząć.

Niuanse wirtualnej komunikacji mogą prowadzić do nieporozumień i zamieszania, co może być szkodliwe dla sukcesu przedstawicieli handlowych, którzy starają się budować dobre relacje ze swoimi klientami. Aby upewnić się, że wszyscy mają potrzebne informacje, konieczna jest komunikacja z kontrahentami, klientami i pracownikami. 
 

Ułatw nawiązywanie połączeń dzięki DisplayNote Launcher

Dzięki systemowi Launcher dodanemu do ekranów sal konferencyjnych użytkownicy mają szybki i łatwy dostęp do wszystkich swoich połączeń (niezależnie od platformy) i ulubionych aplikacji - bez uszczerbku dla bezpieczeństwa lub blokowania się w jednym dostawcy UC. Jest to szczególnie potrzebne teraz, po pandemii, gdy wideokonferencje są bardziej popularne niż kiedykolwiek. Dodatkowo, dzięki trybowi kiosku Launchera, administratorzy IT mają kontrolę nad tym, do czego użytkownicy mogą mieć dostęp w systemie sali konferencyjnej, a do czego nie. Można łatwo dostosować ekran za pomocą wybranych aplikacji i narzędzi, dzięki czemu uczestnicy sali konferencyjnej nie mogą ingerować w ustawienia ani pobierać niezatwierdzonego oprogramowania.

Opuplikowane przez DisplayNote.

 

Ciesz się łatwym kontaktem z Clevershare.

Osobiście, zdalnie lub hybrydowo - Clevershare daje swobodę organizowania spotkań na swój sposób. 62% użytkowników korporacyjnych ma więcej niż 3 platformy Unified Communication. Musisz być w stanie wejść do sali konferencyjnej i mieć dostępne narzędzia, aby po prostu rozpocząć spotkanie na dowolnej z tych platform UC, jednocześnie łącząc się z wyświetlaczem, sprzętem audio i wizualnym w pomieszczeniu.

CZYTAJ DALEJ

Jak możemy skutecznie komunikować się, współpracować i łączyć w hybrydowym środowisku pracy?

GOTOWY DO ZAKUPU? arrow