blog – Education |

10 najważniejszych zalet interaktywnego wyświetlacza

Jak wiele osób może poświadczyć, jeśli nie jesteśmy całkowicie na bieżąco z podstawami technologii, takimi jak korzystanie z komputera, czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz wyszukiwanie treści w Internecie, przepaść cyfrowa – przepaść między tymi, którzy mogą korzyści z korzystania z technologii komunikacyjnych i tych, którzy nie mogą – poszerza się i tworzy przepaść dla tych, którym brakuje kluczowych umiejętności XXI wieku.

Jest to problem dla wielu decydentów edukacyjnych, ponieważ rozumieją, że dzisiejsi studenci potrzebują niezbędnych umiejętności technologicznych, aby konkurować na przyszłym rynku pracy.

Setki szkół zainwestowało w technologię edukacyjną, taką jak urządzenie 1:1 dla każdego ucznia, tablice interaktywne i/lub rzutniki do sal lekcyjnych oraz systemy zarządzania nauką, które umożliwiają śledzenie postępów uczniów i dostarczanie istotnych informacji dotyczących potrzeb instruktażowych. Ale wyjście poza podstawy może być postrzegane jako zbyt duża inwestycja czasowa i pieniężna. Czy tak jest naprawdę?

Wiele okręgów i szkół próbuje zlikwidować przepaść cyfrową, inwestując w rozwiązania technologiczne, które: 1) oferują więcej możliwości usprawnienia nauczania i uczenia się, aby wszyscy byli zaangażowani; 2) pomóc nauczycielom w efektywniejszym wykorzystaniu czasu dydaktycznego; oraz 3) zapewnić uczniom o wszystkich umiejętnościach dostęp do materiału, który spełnia ich potrzeby edukacyjne. W ubiegłym roku szkoły zwróciły uwagę na to, jak technologia edukacyjna może mieć pozytywny wpływ na to, jak dużo i jak dobrze uczeń otrzymuje naukę.

Jednym z takich narzędzi technologii edukacyjnej jest interaktywny wyświetlacz (znany również jako interaktywny płaski wyświetlacz, interaktywny panel, interaktywny ekran dotykowy lub inteligentna tablica). Interaktywny wyświetlacz można traktować jako „ogromny tablet”, który zapewnia nauczycielom i uczniom dynamiczne możliwości dostępu do instrukcji w sposób, który już znają – jeśli użytkownicy mogą dotykać, przeciągać, przewijać i przesuwać, mogą korzystać z interaktywnego wyświetlacz! W poprzednim artykule omówiono najważniejsze cechy interaktywnego wyświetlacza. W tym artykule skupmy się na tym, dlaczego warto zainwestować w wyświetlacz.

10 najważniejszych korzyści z używania interaktywnego wyświetlacza

1. Zwiększone zaangażowanie i aktywna nauka - Nawet najbardziej powściągliwy uczeń doceni jasne, wyraźne obrazy na ekranie, a także interaktywność możliwą podczas zajęć i prezentowanych lekcji. Plakat przedstawiający las deszczowy zdecydowanie różni się od oglądania filmu symulującego spacer po lesie deszczowym, w tym dźwięków otoczenia, które sprawią, że ten rodzaj nauki będzie wyjątkowy. Dostępnych jest mnóstwo zasobów zwiększających interaktywność, które zaangażują uczniów i zmotywują ich do większego zaangażowania w lekcje.

2. Więcej możliwości współpracy – Czasami trudno jest, aby uczniowie dyskutowali i współpracowali przy zadaniach i zadaniach. Ale ponieważ wygląd i sposób działania interaktywnego wyświetlacza przypomina ich urządzenia osobiste, walka jest zminimalizowana. Niektóre interaktywne wyświetlacze mają funkcje wielodotykowe, dzięki czemu więcej niż jeden uczeń może wymyślać i dodawać adnotacje, wyróżniać lub przesuwać treści według własnego uznania. Wiele wyświetlaczy ma również oprogramowanie do tworzenia kopii ekranu, dzięki czemu uczniowie uczący się w domu mogą brać udział w dyskusjach klasowych. Ale o tym później.

3. Innowacyjne oprogramowanie i aplikacje do nauki — aby przyciągnąć więcej szkół, wiele firm zapewnia, że ich interaktywne wyświetlacze są wyposażone w oprogramowanie do zajęć i aplikacje do nauki. Wyjątkowe oprogramowanie w klasie umożliwia nauczycielom tworzenie interaktywnych lekcji, które zawierają wiele typów pytań, dokumenty, obrazy, filmy, prezentacje slajdów i wiele więcej w ciągu kilku minut. Aby wzmocnić lekcje, wyświetlacze mogą również zawierać aplikacje edukacyjne, z których wiele jest zgodnych z kluczowymi celami uczenia się. Niektóre aplikacje obsługują dwa języki, dzięki czemu uczniowie mogą uczyć się francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i innych języków.

4. Zadawaj pytania, aby ocenić zrozumienie — oprogramowanie klasowe, które jest wbudowane w wiele interaktywnych wyświetlaczy, zwykle zawiera narzędzia, dzięki którym nauczyciele mogą przeglądać odpowiedzi uczniów na pytania utworzone na lekcję. Nauczyciele mogą mierzyć zrozumienie uczniów podczas prezentacji i od razu wyjaśniać nieporozumienia, zamiast czekać po ocenie stosu papierowych testów. Niektóre programy i platformy internetowe pozwalają również na zadawanie pytań w locie, co jest świetnym sposobem na wzbudzenie zainteresowania uczniów i zaangażowania w temat.

5. Możliwość importowania interaktywnych lekcji innych firm — ponieważ tablice interaktywne były przez wiele lat popularnym urządzeniem w klasach zaawansowanych technologicznie, nauczyciele stworzyli i wykorzystali ćwiczenia i lekcje, które okazały się dla nich bardzo skuteczne. Nie chcą tracić czasu zainwestowanego w te cenne lekcje. W związku z tym najnowocześniejsze wyświetlacze interaktywne mają platformy, które mogą importować lekcje tablic interaktywnych innych firm.

6. Screen mirroring do nauki hybrydowej – najnowocześniejsze interaktywne wyświetlacze są wyposażone w oprogramowanie do dublowania ekranu, które umożliwia nauczycielom przesyłanie obrazów na wyświetlacz do urządzeń uczniów. Uczniowie mogą dodawać adnotacje do obrazów, które może zobaczyć każdy, kto ogląda wyświetlacz. Jest to szczególnie przydatne w hybrydowych środowiskach uczenia się, gdy niektórzy uczniowie uczą się w domu. Ci uczniowie mogą brać udział w dyskusjach klasowych i współpracować nad zadaniami przy użyciu swoich urządzeń z dostępem do Internetu.

7. Dostępność dla uczniów niepełnosprawnych – Udowodniono również, że interaktywne wyświetlacze pomagają uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w lekcjach. Na przykład uczniowie, którzy mają trudności z chwytaniem narzędzi do pisania, takich jak ołówek lub rysik, mogą używać palców lub dłoni do robienia notatek na interaktywnym wyświetlaczu. Wyświetlacze zamontowane na wózkach pomagają uczniom, którzy nie są w stanie podejść ani stanąć przy tablicy. Aby zapoznać się z wybitnym przykładem sposobów, w jakie nauczyciele edukacji specjalnej korzystają z interaktywnych wyświetlaczy, przeczytaj Interaktywne uczenie się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

8. Uwzględnij naukę STEM — włączenie zajęć i lekcji STEM, które mogą ożywić te tematy, może być trudne. Dzięki interaktywnym wyświetlaczom uczniowie mogą planować i ułatwiać eksperymenty, dzielić się odkryciami i wynikami oraz zachęcać do współpracy, zwłaszcza jeśli wyświetlacz jest wyposażony w oprogramowanie do tworzenia kopii lustrzanych ekranu. Zajęcia naukowe, które mają interaktywne wyświetlacze, zachwycają się możliwością zapraszania ekspertów na rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wideokonferencji, co pomaga uczniom wyobrazić sobie przyszłość, w której STEM odgrywa pewną rolę.

9. Oszczędność czasu — interaktywne wyświetlacze są kompletnym, gotowym do użycia rozwiązaniem i nie wymagają nadmiernej ilości kabli, twardego okablowania ani konserwacji żarówek. Nauczyciele mogą zaoszczędzić cenny czas na naukę, nie musząc zajmować się upewnianiem się, że obrazy są wyraźne i skupione, ani podłączaniem komputera do wyświetlacza. Włącz interaktywny wyświetlacz i rozpocznij pracę.

10. Synchronizacja z dyskami w chmurze — możliwość pracy z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, a następnie zapisywania treści w chmurze pomogła nauczycielom tworzyć, współpracować i udostępniać, nawet gdy nie są w miejscu pracy. Najnowocześniejsze interaktywne wyświetlacze umożliwiają synchronizację z dyskami w chmurze, takimi jak Dysk Google i Microsoft OneDrive, dzięki czemu nauczyciele mogą przesyłać i udostępniać działania, administratorzy mogą udostępniać notatki ze spotkań z adnotacjami, a uczniowie mają dostęp do przypisanych lekcji lub dokumentów referencyjnych. Aby przeczytać, w jaki sposób jedna szkoła skorzystała z tej funkcji, przeczytaj artykuł Szkoła podstawowa dzieli się swoją historią sukcesu za pomocą rozwiązania Clevertouch .

READ NEXT

Interaktywny wyświetlacz można traktować jako „ogromny tablet”, który zapewnia nauczycielom i uczniom dynamiczne możliwości dostępu do instrukcji w sposób, który już znają

READY TO BUY? arrow