learn at home – Educkacja |

KS2 - angielski - raporty prasowe

KS2 - English - Newspaper Reports


Pomysły na później:

  • Zbadaj wiadomości, dla których chcesz utworzyć raport. Przeprowadzaj wywiady z ludźmi w swoim domu lub przez telefon, aby uzyskać ich opinie lub zeznania świadków.

  • Szkicuj każdą część swojej historii - spraw, by nagłówek i orientacja były szczególnie skuteczne, ponieważ muszą przyciągnąć uwagę czytelnika.

  • Napisz swoje wiadomości na paskach papieru, aby modelować kolumny gazet. Łatwe do edycji, wycinania i przyklejania do większego arkusza podczas planowania układu.


Temat Angielski

Zalecana grupa wiekowa - 8-11 KS2

Temat: gazety

GOTOWY DO ZAKUPU? arrow